Prawo budowlane 2017: grubość ocieplenia

Kategoria: Blog

Przepisy dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych ulegną zmianie od 1 stycznia 2017 r. Zmiany te, wynikające z troski o dobro środowiska i będące implementacją przepisów unijnych, zmierzają ku ograniczeniu strat ciepła w nowo powstających budynkach, co prowadzić ma do zmniejszenia poziomu zużycia energii. Ma ono nastąpić poprzez zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła ścian, stropów i stropodachów i większe wykorzystanie tzw. energii pierwotnej, co zaowocuje powstawaniem budynków o charakterze energooszczędnym. Zmiany w prawie budowlanym dążą do systematycznej poprawy efektywności energetycznej budynków, mają więc charakter progresywny i obecne obniżenie wartości współczynnika jest pierwszym ich etapem. Docelowo współczynnik przenikania dla dachów budowli jednorodzinnych nad nieogrzewanymi poddaszami (przy temperaturze większej bądź równej 16°C) ma być zmniejszony z 0,20 (obecnie) do 0,15 W/(m²·K). Dla przeciętnego przyszłego posiadacza domu jednorodzinnego oznacza to tyle, że będzie musiał w powstającym właśnie budynku zastosować grubszą warstwę izolacji termicznej lub nowy rodzaj izolacji o mniejszym stopniu przewodzenia ciepła UC(max). Czyli, albo zastosuje grubsze ocieplenie, albo inny rodzaj materiału. Wprowadzane zmiany dotyczą również właściwości termoizolacyjnych stosowanych drzwi i okien.

Materiały izolacyjne

Zmiany w Warunkach Technicznych, jak już zostało to powiedziane, wymuszą zastosowanie grubszych i skuteczniejszych materiałów termoizolacyjnych. Jak wskazują statystyki, koszty eksploatacyjne domów jednorodzinnych w Polsce niemal w 80% związane są z kosztami ogrzewania pomieszczeń. Ich obniżenie będzie niewątpliwie wiązać się z większymi nakładami finansowymi (także projekty domów zakupione przed 2017 rokiem, ale realizowane w przyszłości powinny być dodatkowo zaktualizowane), ale zaowocują oszczędnościami energii i obniżeniem za nią rachunków. Co warto zauważyć, nowe rozwiązanie wprowadza dolne wartości nominalne, zatem zastosowanie jeszcze skuteczniejszych od proponowanych rozwiązań spowoduje dalsze oszczędności energii i kosztów. W założeniu, docelowa minimalna grubość termoizolacji w przypadku dachów w 2021 r. ma osiągnąć 25 centymetrów, a dla ścian zewnętrznych 15-17 centymetrów. W najbliższym czasie, wymagana grubość warstwy izolacyjnej wzrośnie o 2 cm, zarówno dla pokryć dachowych, jak i elewacji. Przykładowo: najpopularniejszymi materiałami stosowanymi w Polsce do ocieplania budynków są styropian i wełny mineralne. Ich współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) w obecnej normie wynosi odpowiednio 0,045 W/(m²·K) i 0,036 W/(m²·K), zaś grubość – 16 i 15 cm. Po wprowadzeniu nowych przepisów minimalna grubość ocieplenia styropianowego powinna w 2017 r. wynieść 18 cm, grubość ocieplenia mineralnego zaś 17cm.